INFO_Festivo  INFO_Jai eguna

¡Aviso! Este viernes es festivo, por lo que cerramos el local.
Como siempre, todos los emails y pedidos recibidos se realizarán en orden a partir del lunes 4 de Mayo.

Adi! Ostiral honetan tailerra itxita izango da jai eguna da eta. Jasotako email eta enkargu guztiak maiatzaren 4tik aurrera gauzatuko dira eskaera ordenean.


 


 

INFO_PrimaverARQ  INFO_UdaberriARK

Os recordamos que este miércoles estaremos en primaverARQ 2015 que se celebrara en la Facultad de Arquitectura de la upv.   ¡¡Animaos a participar!!

Asteazken honetan ehu-ko Arkitektura eskolan antolatuko den udaberriARK 2015ean izango garela gogorarazten dizuegu.    Animatu zaitezte parte hartzen!!


 


INFO_Plantilla  INFO_Txantiloia

Os recordamos que para mandarnos tus archivos es imprescindible que uses la PLANTILLA_AUTOCAD que te proporcionamos en la web.

¡ATENCIÓN! Las planchas de madera son de 800 x 600mm https://fabrica-t.com/instrucciones-laser/
Gogorarazten dizuegu zuen lanak bidaltzeko gure webguneko PLANTILLA_AUTOCADa erabili behar duzuela.

ADI! Egurrezko plantxak 800 x 600mm-koak dira. https://fabrica-t.com/instrucciones-laser/


 


INFO_Grabado vs Marcado INFO_Grabatua vs markatzea

La máquina láser trabaja con imágenes ráster (píxels) o con vectores y los interpreta de maneras distintas. El “marcado” es, en esencia, un corte vectorial de baja potencia que no perfora el material, mientras que el “grabado” es la impresión de un dibujo compuesto por píxels. 
GRABADOS:
Pueden diferenciar escalas de grises, en el caso de trabajar con imágenes.
Reconoce grosores de línea si trabajamos con dibujos lineales.
+ Es un tipo de operación muy flexible porque la máquina trabajará siempre con píxels (sea ráster o vectorial).
– El inconveniente es el largo tiempo de impresión.

MARCADOS:
Se realizan a partir de vectores. Las líneas marcadas tendrán el grosor definido por el haz del láser.
+ Proceso mas rápido que el anterior. Es muy útil para imprimir sombreados lineales como un adoquinado o para numerar las piezas de una maqueta.
! Siempre se deben usar vectores: líneas, splines, sombreados no sólidos (explotados), tipografías vectoriales (.txt), etc.

Raster (pixel) zein bektoreen bitartez lan egiten du laser makinak, hauetako bakoitza modu ezberdin batean interpretatzen duelarik. “Markatzea”, potentzia baxuan gauzatutako ebaketa bektorial bat da, zeinak ez duen materiala zulatzeko bezain beste indarrik. “Grabatzea” bestalde, pixelez osatutako irudi baten inprimatzea da.

GRABATZEA:
Irudiekin lan egitekotan gris-eskala bereiz dezake.
Irudi linealetan ordea, lerroen lodierekin jokatzea dago.
+ Oso prozesu malgua da makinak pixelen arabera lan egiten duelako (raster edo bektorial izanda ere)
– Kontuan hartu beharrekoa da inpresio mota hau gauzatzeak denbora asko daramala.

MARKATZEA:
Bektoreekin lan egiten da. Markatzen diren lerroek laserrak definitzen du.
+ Prozesu hau aurrekoa baino azkarragoa da. Adokinak, itzaleztatze linealak edota maketen piezak zenbakitzeko oso erabilgarria da.
! Bektoreak erabili behar dira beti: Lerroak, spline-ak, itzaleztatze solidoak (aldez aurretik “lehertutakoak”), tipografia bektoriala (txt), etab.

Foto: Fabrica-T · Info / Grabado vs Marcado<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> La máquina láser trabaja con imágenes ráster (píxeles) o con vectores y los interpreta de maneras distintas. El "marcado" es, en esencia, un corte vectorial de baja potencia que no perfora el material, mientras que el "grabado" es la impresión de un dibujo compuesto por píxeles. </p><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>Grabados:<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> Pueden diferenciar escalas de grises, en el caso de trabajar con imágenes.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> Reconoce grosores de línea si trabajamos con dibujos lineales.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> + Es un tipo de operación muy flexible porque la máquina trabajará siempre con píxeles (sea ráster o vectorial).<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> - El inconveniente es el largo tiempo de impresión. </p><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>Marcados<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> Se realizan a partir de vectores. Las líneas marcadas tendrán el grosor definido por el haz del laser.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> + Proceso mas rápido que el anterior. Es muy útil para imprimir sombreados lineales como un adoquinado o para numerar las piezas de una maqueta.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> ! Siempre se deben usar vectores: líneas, splines, sombreados no sólidos (explotados), tipografías vectoriales (txt), etc. </p><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>Marcados en la imagen: El contorno de la casita de la izquierda (línea), las líneas horizontales de la central (sombreado vectorial) y en las letras que definen el material (tipografía TXT).<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> Grabados: El contorno de la casita central (línea gruesa), en la casita derecha (sombrado sólido) y en las letras del logotipo (tipografía no vectorial) </p><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>Fabrica-T · Info<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> Raster (pexel) zein bektoreen bitartez lan egiten du laser makinak, hauetako bakoitza modu ezberdin batean interpretatzen duelarik. "Markatzea", potentzia baxuan gauzatutako ebaketa bektorial bat da, zeinak ez duen materiala zulatzeko bezain beste indarrik. "Grabatzea" bestalde, pixelez osatutako irudi baten inprimatzea da. </p><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>Grabatuak:<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> Irudiekin lan egitekotan gris-eskala bereiz dezakete.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> Irudi linealekin lan egitekotan lerroen lodierekin jokatzea dago.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> + Oso prozesu malgua da makinak pixelen arabera lan egiten duelako (raster edo bektorial izanda ere)<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> - Kontuan hartu beharrekoa da inpresio mota hau gauzatzeak denbora asko daramala. </p><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>Markatzea:<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> Bektoreekin lan egiten da. Markatzen diren lerroek laserraren ..haz...ak definitzen du.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> + Prozesu hau aurrekoa baino azkarragoa da. Adokinak, itzaleztatze linealak edota maketen piezak zenbakitzeko oso erabilgarria da.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> ! Bektoreak erabili behar dira beti: Lerroak, spline-ak, itzaleztatze solidoak (aldez aurretik "lehertutakoak"), tipografia bektoriala (txt), etab. </p><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>Imaginan markatutakoak: Ezkerreko etxetxoa (lerroa), erdiko etxetxoaren barneko lerroak (itzaleztatze bektoriala) eta materiala definitzen duten letrak (TXT tipografia).<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> Imaginan grabatutakoak: Erdiko etxetxoaren perimetroko lerroa (lerro lodia), eskubido etxetxoa (itzaleztatze solidoa) eta logotipoko letrak (tipografia ez bektoriala)

Marcados en la imagen: El contorno de la casita de la izquierda (línea), las líneas horizontales de la central (sombreado vectorial) y en las letras que definen el material (tipografía TXT).
Grabados: El contorno de la casita central (línea gruesa), en la casita derecha (sombrado sólido) y en las letras del logotipo (tipografía no vectorial)

Imaginan markatutakoak: Ezkerreko etxetxoa (lerroa), erdiko etxetxoaren barneko lerroak (itzaleztatze bektoriala) eta materiala definitzen duten letrak (TXT tipografia).
Imaginan grabatutakoak: Erdiko etxetxoaren perimetroko lerroa (lerro lodia), eskubido etxetxoa (itzaleztatze solidoa) eta logotipoko letrak (tipografia ez bektoriala)